تبلیغات
ســـــــــی تــــكــــــ - موضوعات پیشنهادی مقاله و پایان نامه
 
ســـــــــی تــــكــــــ
درباره وبلاگ


سی تک ، یک نام نیست ، حتی اوج یک کوه نیست ، ساده تر که بگویم ، " چیزی به وسعت یک عمر خاطره ست " ، چیزی شبیه رقابتی بی ثمــــــر ، شاید برای یک از یاد رفته ی عاصی ، ســــی تک ، نشانه بود ، آواز یک پرنده ی خار زار برای آغـــاز مبارزه ، در جایی که فرصت نبرد نه برای رستم بود و نه ، اسفندیار ....!

مدیر وبلاگ : شیرین عنایتی
نویسندگان
دانشجویان محترم لطفا در لینك زیر كه مربوط به سایت  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (Iran Doc)   می باشد عضو شده و در این سایت هم عناوین پایان نامه ها و مقالات مرتبط به رشته خود را جستجو نموده و به اینجانب ارائه دهید.
موضوعات  مشترك رشته فناوری اطلاعات و نرم افزار
 • طراحی مدل بهینه آموزش الكترونیكی آموزشهای كوتاه مدت
 • -بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
 • بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏همراه و نگرش دانشجویان
 • بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏همراه و رضایت دانشجویان
 • سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم ها
 • بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 • -بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات  در سازمان …
 • -بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان
 • -طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد MIS
 • -بررسی اثربخشی MIS سازمان …
 • -بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان …
 • -بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان
 • امکانسنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها
 • -ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر
 • کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
 • -فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت
 • -ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده
 • بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
 • -بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان …

-         نقش مدیریت روابط مشتریان الكترونیكی در بازاریابی اینترنتی

 • -استفاده از تكنیك داده كاوی (DATA MINING) در بهبود مدیریت روابط مشتری در سازمان …
 • -مدلسازی افزایش موفقیت برنامه ریزی استراتژیك فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • -نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان …
 • -تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان … با استفاده از ماتریس SWOT
 • -بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان …
 • -بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات درارتقاء بهره وری سازمان …
 • -نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت زنجیرة تأمین در سازمان …
 • -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
 • -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا ….
 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا DEA
 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با رویکرد تلفیقی BSC و DEA

-         موانع استفاده از تجارت الکترونیک

 • -شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک (Mobile payement)
 • -مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
 • -شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
 • طراحی مدل امکانسنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم یادگیری الكترونیكی و قیاس با یادگیری سنتی در شرکت …
 • -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP,TOPSIS, ELECTRE)
 • -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  فازی(FAHP,FTOPSIS)
 • -بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزش مجازی مشهور و ارائه الگوی بهینه
 • طراحی مدل بهینه سنجش میزان آمادگی (دانشگاه یا سازمان…) بمنظور استقرار سیستم یادگیری الكترونیكی
 • تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی سیستمهای آموزشی مجازی در دانشگاه …
 • -ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الكترونیكی برپایه چهار عامل فنی، فرهنگی، منابع انسانی و ساختاری در سازمان ….
 • -كاربرد داده كاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر رفتار مشتریان
 • کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
 • کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان
 • کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها
 • کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه
 • کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره
 • الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری
 • -تدوین مدل سنجش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان
 • -شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی
 • -بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT سازمان
 • -بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان …
 • -بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ….
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ….
 • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات
 • رابطه تعهد سازمانی و مدیریت دانش سازمانی

-         مدیریت مشارکتی و استراتژی های فن آوری اطلاعات سازمانی

 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 • موضوعات یادگیری الکترونیکی :
 • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
 • کاربرد “نقشه های مفهومی” در راستای مشارکت و یادگیری همكارانه در آموزش الكترونیكی
 • کاربرد تئوری فازی درارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی
 • ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی
 • شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
 • بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
 • شناسایی عوامل كلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الكترونیكی در دانشگاه های كشور
 • ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الكترونیكی در مراکز
 • بررسی میزان اثربخشی عوامل كلیدی موفقیت در یادگیری الكترونیكی در دانشگاه های كشور
 • تحلیل هزینه-فایده و  ارزیابی اقتصادی بكارگیری یادگیری الكترونیكی در نهادها


موضوعات رشته نرم افزار كامپیوتر

 • بررسی فشرده‎سازی فراكتالی تصاویر و ارائة راه حلی جهت كاهش زمان فشرده‎سازی آن
 • واضح سازی گفتار به روش پردازش فضای برداری حاصل از سیگنال بر اساس مقادیر تكین
 • بررسی و طراحی شبكه مدیریت ارتباطات‌ راه‌ دور(TMN)
 • بررسی و پیاده سازی تعدادی از سیستم های تعیین یا تأیید هوّیت بر اساس ارائه های مختلف اثرانگشت
 • طراحی یك كنترلر PCI از نوع مقصد و شبیه سازی آن
 • طراحی و پیاده سازی سخت افزار یك تلفن اینترنتی بر اساس پروتكل SIP و بررسی كیفیت ارتباط ایجاد شده بوسیلة آن
 • بكارگیری متد كدگذاری (SPIHT) با استفاده از موجكهای مناسب برای فشرده سازی تصاویر اولتراساند و آنژیو
 • روش سینک-کانولوشن جهت فشرده سازی و رمز نگاری تصاویر
 • ارائه روشی مبتنی بر تصاویر بیتی جهت تثبیت تصاویر دیجیتال
 • بررسی آرایه های تپشی و طراحی و پیاده سازی یک مدار ضرب‌كننده سریال تپشی توسط VHDL
 • طراحی آرایه ای با قابلیت بازپیكربندی پویا برای كاربردهای دارای محاسبات سنگین و موازی
 • طراحی یك روش جدید كلاسبندی بسته‌های اینترنتی
 • ارائه روشی جهت تحلیل بسته های پروتکل BlueTooth بصورت بر خط
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اطلاعاتی صنعتی و طراحی کنترلر CAN با زبان VHDL
 • ارزیابی کارایی تست ضد تصادفی در تشخیص اشکالات سیستمهای خود آزمایشی داخلی
 • استخراج ویژگیهای گفتار با استفاده از تبدیل موجک
 • کاهش سربار پیكربندی در سیستمهای با قابلیت پیكربندی مجدد در زمان اجرا با استفاده از الگوریتم فشرده‌سازی LZFTI
 • بررسی امنیت شیوه های پنهان نگاری اطلاعات در تصویر وارائه یک شیوه مناسب
 • یادگیری رفتاری در محیط رباتهای فوتبالیست
 • ارائه روشی مناسب جهت تامین امنیت صحبت تحت پروتکل IP
 • ارائه روشی برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر با استفاده از عملگرهای ژنتیک
 • بررسی و پیاده سازی نگاشت سینك در استاندارد MPEG
 • پیش بینی بهینه مسیر در پاسکاری روباتهای فوتبالیست با استفاده از روشهای هوشمند
 • طراحی یک معماری برای تشخیص آوای صدادار از بی صدا براساس تبدیل موجک نسل دوم با استفاده از VHDL
 • تحلیل وکلاسه بندی تصاویر بافتی با استفاده از تبدیلات مهندسی پیشرفته
 • طراحی سیستم طیف نمائی امپدانس الكتروشیمیائی برمبنای تبدیل فوریه با استفاده از تبدیلات زمان- فرکانس وشبکه های عصبی مصنوعی
 • بهبود کارایی روشهای ردیابی براساس مدلهای کانتور فعال در محیط های بافتی
 • تأمین کیفیت سرویس برای زیر سیستم چند رسانه¬ای اینترنت روی شبکه محلی بی¬سیم
 • طراحی مدارهای جمع-کننده و ضرب¬کننده 8 بیتی برگشت¬پذیر
 • طراحی زیرساخت اتاماتای سلولی كوانتمی و بررسی عملكرد آن
 • تقطیع تصاویر بافتی با هدف تشخیص عیوب
 • ارائه یک روش مقاوم واترمارکینگ تصاویر دیجیتال بر مبنای تبدیل Wavelet و شبکه عصبی
 • بررسی روشهای هوشمند و ارائه یك الگوریتم جدید در طراحی جدول‌های زمانی
 • بررسی پیاده سازی IMS در شبکه های IPv6 سیار
 • طراحی صافی بازسازی کننده در استاندارد فشرده سازی ویدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پیکره بندی
 • طراحی و پیاده سازی ساختار مقاوم در مقابل خطای تطبیق پذیر در سیستم های بلادرنگ توزیع شده
 • طراحی یك پردازنده‌ی نمونه با استفاده از تكنولوژی QCA
 • الگوریتم مسیر یابی جهت کاهش مصرف انرژی و تاخیر در شبکه های حسگر بی سیم
 • طراحی یک سیستم حافظه نهان با مصرف انرژی بهینه با استفاده از تکنیک های ویژه سخت افزاری و نرم افزارینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:28 ق.ظ
人気ブランドスーパーコピー 服販売優良店!スーパーコピーブランドメンズ 服屋のブランドコピー服は本物と同じ!
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:54 ق.ظ
スーパーコピー時計,スーパーコピーブランド偽物時計N級品激安専門店
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:52 ق.ظ
ルイヴィトンコピー販売、ルイヴィトンコピー激安、代引きを象徴するデザインであると言っても大げさではないルイヴィトンブランドコピーは
پنجشنبه 23 شهریور 1396 10:20 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here different web address and thought I
might check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking at your web page for a second time.
شنبه 18 شهریور 1396 05:16 ق.ظ
سلام به همه، چرا که من واقعا از خواندن این پست وب سایت به طور منظم به روز شده است.
این شامل اطلاعات خوب است.
جمعه 17 شهریور 1396 06:36 ب.ظ
پست بزرگ من این وبلاگ را دائما چک کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم!
اطلاعات بسیار مفصل به طور خاص در بخش آخر :) من برای چنین مراقبت هایی هستم
اطلاعات بسیار من به دنبال این اطلاعات خاص بودم
زمان طولانی. متشکرم و موفق باشید.
جمعه 17 شهریور 1396 01:51 ق.ظ
با شکوه، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم که چرا
متخصصان متضاد این بخش این را درک نمی کنند.

شما باید نوشتار خود را ادامه دهید من مطمئن هستم، شما در حال حاضر یک پایگاه خواننده بزرگ هستید!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:54 ب.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is great,
as well as the content!
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:09 ق.ظ
For most recent information you have to pay a quick visit internet and on the web I found this site as
a most excellent site for latest updates.
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:44 ب.ظ
Fastidious replies in return of this question with genuine arguments and
describing all regarding that.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:15 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point.

You obviously know what youre talking about, why
waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative
to read?
جمعه 13 مرداد 1396 10:52 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to discover an individual who
actually knows what they are talking about on the web.

You definitely understand how to bring an issue to light and make
it important. More and more people need to read this
and understand this side of your story. I was surprised that you're not more popular given that you definitely possess the gift.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:55 ب.ظ
Outstanding quest there. What happened after? Take care!
جمعه 6 مرداد 1396 08:54 ب.ظ
I need to to thank you for this great read!! I definitely
loved every little bit of it. I've got you saved as a favorite to check out new things
you post…
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:48 ب.ظ
For newest news you have to go to see web and on the web I found this web page as a best site for most recent updates.
دوشنبه 28 فروردین 1396 10:41 ب.ظ
A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you should write more about
this issue, it might not be a taboo subject but typically folks don't speak about these topics.
To the next! Many thanks!!
جمعه 25 فروردین 1396 03:17 ق.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.
Grrrr... well I'm not writing all that over
again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:56 ب.ظ
I do consider all of the ideas you have presented in your
post. They're very convincing and can definitely work.
Nonetheless, the posts are too quick for newbies. Could you
please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.
شنبه 19 فروردین 1396 08:18 ب.ظ
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative.
I'm gonna watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing. Cheers!
شنبه 19 فروردین 1396 01:55 ق.ظ
You actually make it seem really easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something that I feel
I'd never understand. It kind of feels too complicated and extremely vast for me.

I am having a look forward on your subsequent submit,
I will attempt to get the hang of it!
چهارشنبه 16 فروردین 1396 04:22 ب.ظ
If you desire to improve your familiarity only keep visiting
this website and be updated with the hottest information posted here.
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:38 ق.ظ
Appreciating the time and energy you put into your blog and detailed
information you present. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Fantastic read!
I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:43 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to discover someone that genuinely knows what they are discussing online.
You definitely realize how to bring an issue to light
and make it important. A lot more people have to read this and understand
this side of the story. It's surprising you are not more
popular given that you surely have the gift.
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 08:58 ب.ظ
ببخشید چطوری میتونم عضو بشم؟
شنبه 24 آبان 1393 03:05 ب.ظ
سلام خسته نباشید
میخواهم عضو بشوم
سه شنبه 15 مهر 1393 02:23 ب.ظ
ممنون استاد
مورد استفاده شد
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 12:40 ق.ظ
سلام:خسته نباشید.میشه پایان نامه به موضوع ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی وبلوغ یادگیری الکترونیکی درمراکز.را بهgmailام ارسال کنید.
شنبه 2 آذر 1392 06:27 ب.ظ
سلام لطفا به من بگوید که چگونه می توانم به پایان نامه موضوع (بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان) دسترسی پیدا کنم
شنبه 25 آبان 1392 12:24 ب.ظ
سلام خوبی؟ وبلاگ خیلی خوبی داری.خوشحالم وبلاگ تو را پیدا کردم.من هم یه سایت دارم و براش دنبال مدیر میگردم.همچنین اگه تو سایت فعال باشی جایزه هم میدیم. اگه خواستی به سایتم یه سر بزن.همچنین اگه دوست داشتی میتونیم با هم تبادل لینک کنیم http://www.forumbax.com
جمعه 24 آبان 1392 11:14 ق.ظ
سلام دوست عزیز وب خیلی خوب و جالبی داری. خواستم بگم اگه میخوای از وبلاگت بدون دردسر پول دربیاری بدون اینکه کاری انجام بدی روی لینک کلیک کن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :