تبلیغات
ســـــــــی تــــكــــــ - موضوعات پیشنهادی مقاله و پایان نامه
 
ســـــــــی تــــكــــــ
درباره وبلاگ


سی تک ، یک نام نیست ، حتی اوج یک کوه نیست ، ساده تر که بگویم ، " چیزی به وسعت یک عمر خاطره ست " ، چیزی شبیه رقابتی بی ثمــــــر ، شاید برای یک از یاد رفته ی عاصی ، ســــی تک ، نشانه بود ، آواز یک پرنده ی خار زار برای آغـــاز مبارزه ، در جایی که فرصت نبرد نه برای رستم بود و نه ، اسفندیار ....!

مدیر وبلاگ : شیرین عنایتی
نویسندگان
دانشجویان محترم لطفا در لینك زیر كه مربوط به سایت  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (Iran Doc)   می باشد عضو شده و در این سایت هم عناوین پایان نامه ها و مقالات مرتبط به رشته خود را جستجو نموده و به اینجانب ارائه دهید.
موضوعات  مشترك رشته فناوری اطلاعات و نرم افزار
 • طراحی مدل بهینه آموزش الكترونیكی آموزشهای كوتاه مدت
 • -بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
 • بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏همراه و نگرش دانشجویان
 • بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏همراه و رضایت دانشجویان
 • سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم ها
 • بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
 • -بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات  در سازمان …
 • -بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان
 • -طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد MIS
 • -بررسی اثربخشی MIS سازمان …
 • -بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان …
 • -بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان
 • امکانسنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها
 • -ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر
 • کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
 • -فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت
 • -ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده
 • بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
 • -بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان …

-         نقش مدیریت روابط مشتریان الكترونیكی در بازاریابی اینترنتی

 • -استفاده از تكنیك داده كاوی (DATA MINING) در بهبود مدیریت روابط مشتری در سازمان …
 • -مدلسازی افزایش موفقیت برنامه ریزی استراتژیك فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • -نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان …
 • -تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان … با استفاده از ماتریس SWOT
 • -بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان …
 • -بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات درارتقاء بهره وری سازمان …
 • -نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت زنجیرة تأمین در سازمان …
 • -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
 • -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا ….
 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا DEA
 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با رویکرد تلفیقی BSC و DEA

-         موانع استفاده از تجارت الکترونیک

 • -شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک (Mobile payement)
 • -مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
 • -شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
 • طراحی مدل امکانسنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم یادگیری الكترونیكی و قیاس با یادگیری سنتی در شرکت …
 • -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP,TOPSIS, ELECTRE)
 • -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  فازی(FAHP,FTOPSIS)
 • -بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزش مجازی مشهور و ارائه الگوی بهینه
 • طراحی مدل بهینه سنجش میزان آمادگی (دانشگاه یا سازمان…) بمنظور استقرار سیستم یادگیری الكترونیكی
 • تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی سیستمهای آموزشی مجازی در دانشگاه …
 • -ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الكترونیكی برپایه چهار عامل فنی، فرهنگی، منابع انسانی و ساختاری در سازمان ….
 • -كاربرد داده كاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر رفتار مشتریان
 • کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
 • کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان
 • کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها
 • کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه
 • کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره
 • الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری
 • -تدوین مدل سنجش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان
 • -شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی
 • -بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT سازمان
 • -بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان …
 • -بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ….
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ….
 • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات
 • رابطه تعهد سازمانی و مدیریت دانش سازمانی

-         مدیریت مشارکتی و استراتژی های فن آوری اطلاعات سازمانی

 • -ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 • موضوعات یادگیری الکترونیکی :
 • ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
 • کاربرد “نقشه های مفهومی” در راستای مشارکت و یادگیری همكارانه در آموزش الكترونیكی
 • کاربرد تئوری فازی درارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی
 • ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی
 • شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
 • بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
 • شناسایی عوامل كلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الكترونیكی در دانشگاه های كشور
 • ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الكترونیكی در مراکز
 • بررسی میزان اثربخشی عوامل كلیدی موفقیت در یادگیری الكترونیكی در دانشگاه های كشور
 • تحلیل هزینه-فایده و  ارزیابی اقتصادی بكارگیری یادگیری الكترونیكی در نهادها


موضوعات رشته نرم افزار كامپیوتر

 • بررسی فشرده‎سازی فراكتالی تصاویر و ارائة راه حلی جهت كاهش زمان فشرده‎سازی آن
 • واضح سازی گفتار به روش پردازش فضای برداری حاصل از سیگنال بر اساس مقادیر تكین
 • بررسی و طراحی شبكه مدیریت ارتباطات‌ راه‌ دور(TMN)
 • بررسی و پیاده سازی تعدادی از سیستم های تعیین یا تأیید هوّیت بر اساس ارائه های مختلف اثرانگشت
 • طراحی یك كنترلر PCI از نوع مقصد و شبیه سازی آن
 • طراحی و پیاده سازی سخت افزار یك تلفن اینترنتی بر اساس پروتكل SIP و بررسی كیفیت ارتباط ایجاد شده بوسیلة آن
 • بكارگیری متد كدگذاری (SPIHT) با استفاده از موجكهای مناسب برای فشرده سازی تصاویر اولتراساند و آنژیو
 • روش سینک-کانولوشن جهت فشرده سازی و رمز نگاری تصاویر
 • ارائه روشی مبتنی بر تصاویر بیتی جهت تثبیت تصاویر دیجیتال
 • بررسی آرایه های تپشی و طراحی و پیاده سازی یک مدار ضرب‌كننده سریال تپشی توسط VHDL
 • طراحی آرایه ای با قابلیت بازپیكربندی پویا برای كاربردهای دارای محاسبات سنگین و موازی
 • طراحی یك روش جدید كلاسبندی بسته‌های اینترنتی
 • ارائه روشی جهت تحلیل بسته های پروتکل BlueTooth بصورت بر خط
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اطلاعاتی صنعتی و طراحی کنترلر CAN با زبان VHDL
 • ارزیابی کارایی تست ضد تصادفی در تشخیص اشکالات سیستمهای خود آزمایشی داخلی
 • استخراج ویژگیهای گفتار با استفاده از تبدیل موجک
 • کاهش سربار پیكربندی در سیستمهای با قابلیت پیكربندی مجدد در زمان اجرا با استفاده از الگوریتم فشرده‌سازی LZFTI
 • بررسی امنیت شیوه های پنهان نگاری اطلاعات در تصویر وارائه یک شیوه مناسب
 • یادگیری رفتاری در محیط رباتهای فوتبالیست
 • ارائه روشی مناسب جهت تامین امنیت صحبت تحت پروتکل IP
 • ارائه روشی برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر با استفاده از عملگرهای ژنتیک
 • بررسی و پیاده سازی نگاشت سینك در استاندارد MPEG
 • پیش بینی بهینه مسیر در پاسکاری روباتهای فوتبالیست با استفاده از روشهای هوشمند
 • طراحی یک معماری برای تشخیص آوای صدادار از بی صدا براساس تبدیل موجک نسل دوم با استفاده از VHDL
 • تحلیل وکلاسه بندی تصاویر بافتی با استفاده از تبدیلات مهندسی پیشرفته
 • طراحی سیستم طیف نمائی امپدانس الكتروشیمیائی برمبنای تبدیل فوریه با استفاده از تبدیلات زمان- فرکانس وشبکه های عصبی مصنوعی
 • بهبود کارایی روشهای ردیابی براساس مدلهای کانتور فعال در محیط های بافتی
 • تأمین کیفیت سرویس برای زیر سیستم چند رسانه¬ای اینترنت روی شبکه محلی بی¬سیم
 • طراحی مدارهای جمع-کننده و ضرب¬کننده 8 بیتی برگشت¬پذیر
 • طراحی زیرساخت اتاماتای سلولی كوانتمی و بررسی عملكرد آن
 • تقطیع تصاویر بافتی با هدف تشخیص عیوب
 • ارائه یک روش مقاوم واترمارکینگ تصاویر دیجیتال بر مبنای تبدیل Wavelet و شبکه عصبی
 • بررسی روشهای هوشمند و ارائه یك الگوریتم جدید در طراحی جدول‌های زمانی
 • بررسی پیاده سازی IMS در شبکه های IPv6 سیار
 • طراحی صافی بازسازی کننده در استاندارد فشرده سازی ویدئو H.264 با استفاده از ساختار قابل پیکره بندی
 • طراحی و پیاده سازی ساختار مقاوم در مقابل خطای تطبیق پذیر در سیستم های بلادرنگ توزیع شده
 • طراحی یك پردازنده‌ی نمونه با استفاده از تكنولوژی QCA
 • الگوریتم مسیر یابی جهت کاهش مصرف انرژی و تاخیر در شبکه های حسگر بی سیم
 • طراحی یک سیستم حافظه نهان با مصرف انرژی بهینه با استفاده از تکنیک های ویژه سخت افزاری و نرم افزارینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 08:58 ب.ظ
ببخشید چطوری میتونم عضو بشم؟
شنبه 24 آبان 1393 04:05 ب.ظ
سلام خسته نباشید
میخواهم عضو بشوم
سه شنبه 15 مهر 1393 03:23 ب.ظ
ممنون استاد
مورد استفاده شد
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 12:40 ق.ظ
سلام:خسته نباشید.میشه پایان نامه به موضوع ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی وبلوغ یادگیری الکترونیکی درمراکز.را بهgmailام ارسال کنید.
شنبه 2 آذر 1392 07:27 ب.ظ
سلام لطفا به من بگوید که چگونه می توانم به پایان نامه موضوع (بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان) دسترسی پیدا کنم
شنبه 25 آبان 1392 01:24 ب.ظ
سلام خوبی؟ وبلاگ خیلی خوبی داری.خوشحالم وبلاگ تو را پیدا کردم.من هم یه سایت دارم و براش دنبال مدیر میگردم.همچنین اگه تو سایت فعال باشی جایزه هم میدیم. اگه خواستی به سایتم یه سر بزن.همچنین اگه دوست داشتی میتونیم با هم تبادل لینک کنیم http://www.forumbax.com
جمعه 24 آبان 1392 12:14 ب.ظ
سلام دوست عزیز وب خیلی خوب و جالبی داری. خواستم بگم اگه میخوای از وبلاگت بدون دردسر پول دربیاری بدون اینکه کاری انجام بدی روی لینک کلیک کن
پنجشنبه 16 آبان 1392 01:10 ق.ظ
با سلام
MC در لغت به معنی مکان و موقعیت و در اصطلاح به معنی تجارت سیار می باشد .
تجارت سیار نیز به هرگونه مبادله - مستقیم یا غیر مستقیم ، دارای ارزش پولی که از طریق شبکه های سیار انجام می گیرد نامیده می شود ، الیته به نظر برخی دیگر از صاحبنظران تجارت سیار یعنی : تحویل محصول و خدمات از طریق تکنولوژی بی سیم با هدف انجام فعالیت های تجارت الکترونیک در هر زمان یا مکانی .
( تکنولوژی های بی سیم شامل : بلوتوث ، NFC ، RFID ، IRDA )
منبع : ویکیپدیا و ماهنامه تدبیر _ سال هجدهم _ شماره 184
دوشنبه 29 مهر 1392 04:26 ب.ظ
سلام استاد ..سایت خوبی بود .من عضو شدم .. چیزای جالبی داره ...
جمعه 19 مهر 1392 08:36 ق.ظ
این رشته ها مربوط به درس کاربینی رشته تحت وب است
سه شنبه 16 مهر 1392 09:30 ب.ظ
MC
یک فعالیت تجاری سیار که به صورت بی سیم و سیار انجام میشود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :